Navigácia

PartneriVitajte na stránkach našej školy!

ŠkVP je zameraný na environmentálnu a regionálnu výchovu s mottom "Spojme srdcia pre prírodu!"

Rekonštrukcie školy...

Cieľom rekonštrukcie je skvalitnenie vzdelávacieho prostredia pre deti a zamestnancov, výrazné zlepšenie energetickej efektívnosti a predĺženie životnosti.

http://zssmsvlckovce.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=196

Počet návštev: 335377

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 24.9.2017)
Sebastián Martišovič (druhá)

Novinky

 • Vážení rodičia!

  Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Vlčkovce Vás pozýva na stretnutie rodičov,

  ktoré sa bude konať dňa 12. 9. 2017 o 17,00 h

  v priestoroch školskej jedálne. Účasť potrebná!

  Program:  1. Zahájenie

                    2. Informácie

            3. Voľby

                   4. Diskusia  

 • Prihlasovanie a odhlasovanie stravy je možné len u vedúcej školskej jedálne na t. č. 0911 328 131 (nie u p. učiteliek!)

  telefonicky deň vopred do 14,00 h alebo nasledujúci deň do 7,00 h ráno

  alebo formou SMS od 14,00 h do 7,00 h (nie inokedy!).

  V inom čase už nebudú zmeny akceptované.

  Žiaci ZŠ si môžu prihlásiť a odhlásiť desiatu aj obed nezávisle na seba.

  V prípade neodhlásenia obeda je možné prvý deň prevziať stravu osobne v čase od 12,00 h do 12,30 h

  u vedúcej ŠJ v areáli školy (nie cez budovu školy!)

  cez bočné dvere s nápisom „PREBERANIE OBEDOV“.

  Ďakujeme za porozumenie!  

 • Vážení rodičia, milé deti!

  Slávnostné otvorenie školského roka 2017/18 bude dňa 4. septembra 2017 (pondelok) o 8,00 h v areáli školy. Školský klub detí nie je v prevádzke, žiaci ZŠ odchádzajú domov o 8,45 h. Materská škola je v plnej prevádzke od 4. septembra 2017 od 6,30 h do 16,30 h.